شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی شهید قائد افضلی شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی
امروز پنجشنبه، ۸ حوت ۱۳۹۸
اساسنامه بنیاد شهید افضلی
بسم الله الرحمن الرحیم
شرایط نوین در افغانستان وارد دهمین سال آن گردیده و تغییرات گوناگونی در عرصه های مختلف پدیدار گشته است . کشوری پس از سه ده ویرانی و نابسامانی، علایم احیای مجدد را در خود احساس نموده و آهسته ولی با دشواری گامهای رو به جلو نهاده است .
با وجود برپایی اساسات یک نظام در کشور، مشکلات و معاذیر بیرونی و داخلی جدید، یکی پی دیگری رونما گردید تا مردم افغانستان، بویژه آن عده از آسیب دیدگان و مصیبت رسیدگان اصلی سالهای جنگ و آوارگی، نتوانند به صورت درست از مزایای این دستاورد های نوین بهره مند گردند ....
خواجه محمد ایوب

خواجه محمد ایوب فرزند خواجه محمد شریف در سال 1331 در محل خواجه های ولسوالی زنده جان ولایت هرات به دنیا آمد. دوره تحصیلی خود را در نزد علمای زادگاه خویش به سر رسانید و بعد از کودتای هفت ثور در زنده جان به جهاد در برابر کمونیزم آغاز کرد. بعد از چندین سال پیکار قهرمانانه و فرماندهی جبهات در زنده جان سرانجام به تاریخ شش جدی 1361 در محل چشمه دم رباط (ترک) به اثر راه‌بندی دشمن به شهادت رسید.

لوای حق، سال اول، شماره دهم، ص 26