شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی شهید قائد افضلی شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی
امروز دوشنبه، ۱۸ حمل ۱۳۹۹
اساسنامه بنیاد شهید افضلی
بسم الله الرحمن الرحیم
شرایط نوین در افغانستان وارد دهمین سال آن گردیده و تغییرات گوناگونی در عرصه های مختلف پدیدار گشته است . کشوری پس از سه ده ویرانی و نابسامانی، علایم احیای مجدد را در خود احساس نموده و آهسته ولی با دشواری گامهای رو به جلو نهاده است .
با وجود برپایی اساسات یک نظام در کشور، مشکلات و معاذیر بیرونی و داخلی جدید، یکی پی دیگری رونما گردید تا مردم افغانستان، بویژه آن عده از آسیب دیدگان و مصیبت رسیدگان اصلی سالهای جنگ و آوارگی، نتوانند به صورت درست از مزایای این دستاورد های نوین بهره مند گردند ....
خیرمحمد فرزند عبدالرحمن

خیرمحمد فرزند عبدالرحمن در میمنه مرکز ولایت فاریاب به دنیا آمد. از آغاز انقلاب اسلامی به جبهات شهید افضلی پیوست و سرانجام به تاریخ 25/10/1367 به همراه فرمانده شهید شیراحمد بافیض در محله خواجه کله شهر هرات به شهادت رسید.

لوای حق، سال سوم، شماره 2 و 3، قوس و جدی 1368، ص 33.