شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی شهید قائد افضلی شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی
امروز پنجشنبه، ۸ حوت ۱۳۹۸
اساسنامه بنیاد شهید افضلی
بسم الله الرحمن الرحیم
شرایط نوین در افغانستان وارد دهمین سال آن گردیده و تغییرات گوناگونی در عرصه های مختلف پدیدار گشته است . کشوری پس از سه ده ویرانی و نابسامانی، علایم احیای مجدد را در خود احساس نموده و آهسته ولی با دشواری گامهای رو به جلو نهاده است .
با وجود برپایی اساسات یک نظام در کشور، مشکلات و معاذیر بیرونی و داخلی جدید، یکی پی دیگری رونما گردید تا مردم افغانستان، بویژه آن عده از آسیب دیدگان و مصیبت رسیدگان اصلی سالهای جنگ و آوارگی، نتوانند به صورت درست از مزایای این دستاورد های نوین بهره مند گردند ....
سید آقا هاشمی

سید آقا هاشمی فرزند سید محمد در سال 1333 در قریه ادران ولسوالی انجیل هرات به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در مکتب قریه و صنف 12 را در لیسه جامی به پایان رسانید. بعدا به صفت معلم در مکاتب ولایت هرات وظیفه اجرا کرد تا این که در سال 1359 به ایران هجرت کرد و در دفاتر جمعیت اسلامی افغانستان در این کشور و ریاست دفترهای اصفهان و شیراز مدتی انجام وظیفه کرد. وی در حمل 1361 وظایف دفتری را ترک نموده و به سنگرهای جهاد در ولایت هرات شتافت. سرانجام به تاریخ 12/1/1366 در حالی که فقط دو شب از مراسم عروسی اش می گذشت و محاصره مناطق غرب هرات تازه شکسته بود، در اثر انفجار مین در منطقه داش های خشت غرب شهر هرات به شهادت رسید.

لوای حق؛ سال اول، شماره ششم، حمل 1367، ص 21