شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی شهید قائد افضلی شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی
امروز پنجشنبه، ۸ حوت ۱۳۹۸
اساسنامه بنیاد شهید افضلی
بسم الله الرحمن الرحیم
شرایط نوین در افغانستان وارد دهمین سال آن گردیده و تغییرات گوناگونی در عرصه های مختلف پدیدار گشته است . کشوری پس از سه ده ویرانی و نابسامانی، علایم احیای مجدد را در خود احساس نموده و آهسته ولی با دشواری گامهای رو به جلو نهاده است .
با وجود برپایی اساسات یک نظام در کشور، مشکلات و معاذیر بیرونی و داخلی جدید، یکی پی دیگری رونما گردید تا مردم افغانستان، بویژه آن عده از آسیب دیدگان و مصیبت رسیدگان اصلی سالهای جنگ و آوارگی، نتوانند به صورت درست از مزایای این دستاورد های نوین بهره مند گردند ....
شهید امین الله

شهید امین الله فرزند حبیب الله رادمرد قهرمانی بود که در اندک مدتی در زیر تربیه مامای قهرمانش، بزرگ مرد شهید انجنیر میراحمد غوریانی قوماندان عمومی اسبق جبهات شهید افضلی به مقام فرماندهی رسید. او در سال 1345 در غوریان هرات متولد، در سال 1359 به صفوف مبارزه مسلحانه پیوست و در دهم ثور 1365 به سن 22 سالگی در نبرد با روس ها به شهادت رسید.