شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی شهید قائد افضلی شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی
امروز پنجشنبه، ۱۴ حمل ۱۳۹۹
اساسنامه بنیاد شهید افضلی
بسم الله الرحمن الرحیم
شرایط نوین در افغانستان وارد دهمین سال آن گردیده و تغییرات گوناگونی در عرصه های مختلف پدیدار گشته است . کشوری پس از سه ده ویرانی و نابسامانی، علایم احیای مجدد را در خود احساس نموده و آهسته ولی با دشواری گامهای رو به جلو نهاده است .
با وجود برپایی اساسات یک نظام در کشور، مشکلات و معاذیر بیرونی و داخلی جدید، یکی پی دیگری رونما گردید تا مردم افغانستان، بویژه آن عده از آسیب دیدگان و مصیبت رسیدگان اصلی سالهای جنگ و آوارگی، نتوانند به صورت درست از مزایای این دستاورد های نوین بهره مند گردند ....
شهید بسم الله فرزند محمد جان

شهید بسم الله فرزند محمد جان در سال 1348 در شهر هرات به دنیا آمد. سنین خردسالی را در همان زادگاه خویش سپری کرد و با تجاوز شوروی به کشور، همراه با خانواده به جمهوری اسلامی ایران هجرت کرد. اما دیری نگذشت که با شور و علاقه وافر به جهاد مسلحانه، به پایگاه کوهی کاکری به صف دیگر مجاهدین پیوست.

شهید بسم الله در محاصره های پی در پی دشمن بالای پایگاه کاکری و بمباردمان های شبانه روزی که به واسطه انسداد مرزهای وطن اسلامی ما صورت می گرفت، از خود شجاعت و شهامت فوق العاده نشان داد. او که هنوز وارد هفدهمین بهار زندگی خود شده بود سرانجام در 31/5/1365 در کاکری به همراه فرمانده قهرمان قاسم جان نبی به شهادت رسید.

لوای حق، سال اول، شماره دهم، اسد 1367، ص25