شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی شهید قائد افضلی شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی
امروز پنجشنبه، ۱۴ حمل ۱۳۹۹
اساسنامه بنیاد شهید افضلی
بسم الله الرحمن الرحیم
شرایط نوین در افغانستان وارد دهمین سال آن گردیده و تغییرات گوناگونی در عرصه های مختلف پدیدار گشته است . کشوری پس از سه ده ویرانی و نابسامانی، علایم احیای مجدد را در خود احساس نموده و آهسته ولی با دشواری گامهای رو به جلو نهاده است .
با وجود برپایی اساسات یک نظام در کشور، مشکلات و معاذیر بیرونی و داخلی جدید، یکی پی دیگری رونما گردید تا مردم افغانستان، بویژه آن عده از آسیب دیدگان و مصیبت رسیدگان اصلی سالهای جنگ و آوارگی، نتوانند به صورت درست از مزایای این دستاورد های نوین بهره مند گردند ....
شهید عبدالرئوف

شهید عبدالرئوف فرزند محمد ابراهیم پسر عمه قائد شهید صفی الله افضلی در سال 1330 در غوریان هرات متولد گردید، تا صنف نهم ادامه تحصیل داده و از آغاز جهاد به صفوف مبارزه پیوست. و بالاخره به سن 35 سالگی در مسیر شهر هرات به ولسوالی زنده جان، در برخورد با مین های روس ها به تاریخ دهم ثور 1365 به شهادت رسید.