شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی شهید قائد افضلی شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی
امروز پنجشنبه، ۸ حوت ۱۳۹۸
اساسنامه بنیاد شهید افضلی
بسم الله الرحمن الرحیم
شرایط نوین در افغانستان وارد دهمین سال آن گردیده و تغییرات گوناگونی در عرصه های مختلف پدیدار گشته است . کشوری پس از سه ده ویرانی و نابسامانی، علایم احیای مجدد را در خود احساس نموده و آهسته ولی با دشواری گامهای رو به جلو نهاده است .
با وجود برپایی اساسات یک نظام در کشور، مشکلات و معاذیر بیرونی و داخلی جدید، یکی پی دیگری رونما گردید تا مردم افغانستان، بویژه آن عده از آسیب دیدگان و مصیبت رسیدگان اصلی سالهای جنگ و آوارگی، نتوانند به صورت درست از مزایای این دستاورد های نوین بهره مند گردند ....
شهید عبدالغفار

فرمانده شهید عبدالغفار فرزند عبدالاحد در اندک مدتی، در سنگرها درخشید و از خود حماسه های جاودان به یادگار گذاشت. او در سال 1343 در ناحیه پنجم شهر هرات متولد و تا صنف هشتم در تجربوی دارالمعلمین ادامه تحصیل داد. در سال 1360 به صفوف مبارزه مسلحانه پیوست و در دهم ثور 1365 به سن 22 سالگی در نبرد با روس ها جام شهادت نوشید.