شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی شهید قائد افضلی شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی
امروز پنجشنبه، ۸ حوت ۱۳۹۸
اساسنامه بنیاد شهید افضلی
بسم الله الرحمن الرحیم
شرایط نوین در افغانستان وارد دهمین سال آن گردیده و تغییرات گوناگونی در عرصه های مختلف پدیدار گشته است . کشوری پس از سه ده ویرانی و نابسامانی، علایم احیای مجدد را در خود احساس نموده و آهسته ولی با دشواری گامهای رو به جلو نهاده است .
با وجود برپایی اساسات یک نظام در کشور، مشکلات و معاذیر بیرونی و داخلی جدید، یکی پی دیگری رونما گردید تا مردم افغانستان، بویژه آن عده از آسیب دیدگان و مصیبت رسیدگان اصلی سالهای جنگ و آوارگی، نتوانند به صورت درست از مزایای این دستاورد های نوین بهره مند گردند ....
شهید فرمانده غلام حیدر زنجیر شکن

شهید فرمانده صوفی غلام حیدر زنجیر شکن فرزند محمد عمر در قریه نیسان ولسوالی انجیل ولایت هرات به دنیا آمد. پس از آغاز جهاد مردم افغانستان به صف مبارزین پیوست و به زودی به یکی از فرماندهان جبهات شهید حفیظ الله افضلی بدل شد. معتقد بود که بدون اسلام زندگی ما اهمیتی ندارد و اسلام است که به ما عزت و شرافت و آزادی می بخشد و ما را از سلطه ستمگران شرق و غرب می رهاند. ما می جنگیم و شهادت را در این راه پر افتخار سرفرازی می دانیم. او سرانجام به تاریخ 7/11/1364 به شهادت رسید.