شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی شهید قائد افضلی شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی
امروز پنجشنبه، ۸ حوت ۱۳۹۸
اساسنامه بنیاد شهید افضلی
بسم الله الرحمن الرحیم
شرایط نوین در افغانستان وارد دهمین سال آن گردیده و تغییرات گوناگونی در عرصه های مختلف پدیدار گشته است . کشوری پس از سه ده ویرانی و نابسامانی، علایم احیای مجدد را در خود احساس نموده و آهسته ولی با دشواری گامهای رو به جلو نهاده است .
با وجود برپایی اساسات یک نظام در کشور، مشکلات و معاذیر بیرونی و داخلی جدید، یکی پی دیگری رونما گردید تا مردم افغانستان، بویژه آن عده از آسیب دیدگان و مصیبت رسیدگان اصلی سالهای جنگ و آوارگی، نتوانند به صورت درست از مزایای این دستاورد های نوین بهره مند گردند ....
شهید محمد معروف جامی

شهید شیخ محمد معروف جامی فرزند شیخ غلام محمد جامی در شهر هرات چشم به جهان گشود. ایام طفولیت خود را تحت نظر و تربیه پدر بزرگوارش که خود یکی از مشاهیر هرات بود، گذشتاند و برای فراگیری قرآن کریم و کتب دینی وارد مسجد محیطش گردید. تعلیمات ابتدایی را تا صنف ششم با ذکاوت خاصی به پایان رساند و برای ادامه‌ی تحصیلات ثانوی شامل لیسه‌ی جامی هرات گردید. شهید شیخ محمد معروف جامی در پهلوی مضامین درسی خود، آثار و کتب نویسندگان بزرگ اسلام را نیز مطالعه می نمود و به این طریق بر بینش اسلامی و مبارزاتی خود می افزود، اندوخته های خود را مکتوم نگاه نمی داشت و سعی می نمود تا اذهان نوجوانان و جوانانی که توسط ایادی مزدور روس ها و دیگر دشمنان اسلام می خواست تخدیر شود، با معلومات و اطلاعات عمیق اسلامی روشن نگاه داشته شود.
او می دانست که لازم است خط دشمن و عقاید آن ها در هر مکان برای همه بر ملا گردد.

با براهین علمی و منطقی و با تلاش پیگیر و مستدام می کوشید تا اندیشه های پربار اسلامی را به دیگران برساند و مانع رشد مکتب کمونیسم در میان جوانان مومن در محیط درسی و خارج از آن گردد.

روزگار جوانی آن سراسر تلاش، ایثار و مبارزه در راه اسلام بود. بعد از کودتای هفت ثور 1357 شهید شیخ محمد معروف جامی نقش فعالتر تبلیغی و مبارزاتی به عهده گرفت و عصیان را در برابر نظام روسی حاکم به صورت علنی تبلیغ می نمود. در حالی که به صنف دوازدهم لیسه جامی درس می خواند، جو اختناق را نپذیرفت و محیط درس را ترک نموده به صف جهاد پیوست و تحت فرماندهی قائد شهید صفی الله افضلی آماده نبرد با دشمنان میهن شد.

تجربیات و آموختنی های فراوانی در نبردهای بین شهری و چریکی آموخت که می توانست به آسانی با پیاده نمودن و عملی ساختن تاکتیک های رزمی اش بالای لانه های دشمن یورش برده و آن ها را فتح نماید. دشمن از تاکتیک های نظامی وی که نمایانگر شخصیت رشد کرده‌ی جهادی اش بود، همیشه سخت مرعوب و هراسان بود.

آن سرباز رشید راه خدا و پاسدار انقلاب اسلامی با شجاعت و پای‌مردی که داشت همیشه می کوشید در پیشاپیش سنگرداران جهاد اخذ موقع نماید و تحرک را در معرکه های جهاد از دشمن سلب نموده و دشمن را مجبور به شکست؛ تلفات و عقب نشینی می کرد.

او مرگ سرخ را بر زنده گی سیاه ترجیح داد و در نبردی که در محله‌ وردک ها به تاریخ 25/3/1361 بین سپاهیان اسلام و نیروهای روسی در گرفت، خلعت زیبای شهادت را به تن نموده و عاشقانه به لقاء الله پیوست.

لوای حق، سال اول، شماره هشتم، جوزا 1367، ص 2-21