شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی شهید قائد افضلی شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی
امروز سه شنبه، ۱۹ حمل ۱۳۹۹
اساسنامه بنیاد شهید افضلی
بسم الله الرحمن الرحیم
شرایط نوین در افغانستان وارد دهمین سال آن گردیده و تغییرات گوناگونی در عرصه های مختلف پدیدار گشته است . کشوری پس از سه ده ویرانی و نابسامانی، علایم احیای مجدد را در خود احساس نموده و آهسته ولی با دشواری گامهای رو به جلو نهاده است .
با وجود برپایی اساسات یک نظام در کشور، مشکلات و معاذیر بیرونی و داخلی جدید، یکی پی دیگری رونما گردید تا مردم افغانستان، بویژه آن عده از آسیب دیدگان و مصیبت رسیدگان اصلی سالهای جنگ و آوارگی، نتوانند به صورت درست از مزایای این دستاورد های نوین بهره مند گردند ....
شیر احمد بافیض

شیر احمد بافیض فرزند ملا احمد در سال 1343 در شهر هرات به دنیا آمد. با مشکلات زیاد تا صنف هشتم به تحصیلات خویش ادامه داد. جهاد مسلحانه را از سال 1360 آغاز کرد و فرمانده باکفایت جبهه محل وردک ها شهر هرات بود. او سرانجام در 25/10/1365 توسط فیر هاوان در محله خواجه کله به شهادت رسید.

لوای حق؛ حوت 1367؛ ص43