شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی شهید قائد افضلی شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی
امروز پنجشنبه، ۱۴ حمل ۱۳۹۹
اساسنامه بنیاد شهید افضلی
بسم الله الرحمن الرحیم
شرایط نوین در افغانستان وارد دهمین سال آن گردیده و تغییرات گوناگونی در عرصه های مختلف پدیدار گشته است . کشوری پس از سه ده ویرانی و نابسامانی، علایم احیای مجدد را در خود احساس نموده و آهسته ولی با دشواری گامهای رو به جلو نهاده است .
با وجود برپایی اساسات یک نظام در کشور، مشکلات و معاذیر بیرونی و داخلی جدید، یکی پی دیگری رونما گردید تا مردم افغانستان، بویژه آن عده از آسیب دیدگان و مصیبت رسیدگان اصلی سالهای جنگ و آوارگی، نتوانند به صورت درست از مزایای این دستاورد های نوین بهره مند گردند ....
صوفی تاج محمد قادری

صوفی تاج محمد قادری فرزند صوفی گل محمد در سال 1333 در قریه کبابیان (عقاب) ولسوالی انجیل متولد شد. قادری پس از روی کار آمدن حکومت کمونیستی به مبارزه با آن ها پرداخت. او از نخستین کسانی است که پس از قیام 24 حوت دست به سلاح برد و با جمع کردن افرادی چند در پیرامون خویش به جهاد آغاز کرد. این شهید قهرمان در طول ده سال جهاد و مبارزه پیگیر به اثر فعالیت های همه جانبه و مبارزات قهرمانانه خود یکی از بهترین فرماندهان جبهات شهید افضلی به شمار می آمد. حکایت افتخارآفرینی های وی در منطقه کارته هرات محل استقرار مجاهدین پرتوانش زبانزد جمله مردم شهید پرور هرات می باشد. او مردی متواضع و پرهیزگار بود. او سرانجام به اثر یک توطئه وسیع و با همکاری منافقین مورد حمله از قبل طرح ریزی شده دشمن خونخوار قرار گرفت و بعد از چند روز مقاومت و سلحشوری و با آزاد ساختن قریه کشک ولسوالی انجیل از دست مزدوران روسی و به غنیمت گرفتن ده ها میل سلاح مختلف النوع با سه تن از فرماندهان قهرمان به نام های صوفی عبدالظاهر چونگری، عبدالواحد و عیدی محمد نادری برادرش به شهادت رسید. وی در تاریخ 21/5/1367 در قریه عزیزرود هرات مورد حمله دشمن قرار گرفت.