شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی شهید قائد افضلی شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی
امروز پنجشنبه، ۸ حوت ۱۳۹۸
اساسنامه بنیاد شهید افضلی
بسم الله الرحمن الرحیم
شرایط نوین در افغانستان وارد دهمین سال آن گردیده و تغییرات گوناگونی در عرصه های مختلف پدیدار گشته است . کشوری پس از سه ده ویرانی و نابسامانی، علایم احیای مجدد را در خود احساس نموده و آهسته ولی با دشواری گامهای رو به جلو نهاده است .
با وجود برپایی اساسات یک نظام در کشور، مشکلات و معاذیر بیرونی و داخلی جدید، یکی پی دیگری رونما گردید تا مردم افغانستان، بویژه آن عده از آسیب دیدگان و مصیبت رسیدگان اصلی سالهای جنگ و آوارگی، نتوانند به صورت درست از مزایای این دستاورد های نوین بهره مند گردند ....
عبدالظاهر چونگری

عبدالظاهر چونگری فرزند حاجی غلام محمد در سال 1336 در ناحیه سوم شاروالی هرات به دنیا آمد. موصوف در جریان جهاد مسلحانه خویش که از 24 حوت 1357 آغاز شد یک بار نیز در سال 1362 توسط دولت دستگیر و بعد از دو سال و اندی از زندان فرار کرد.  او سرانجام به تاریخ 21/5/1367 در قریه عزیز رود هرات به همراه صوفی تاج محمد قادری و دو تن دیگر از مجاهدین به شهادت رسید.

لوای حق، سال اول، شماره یازدهم، ص 24 و 28.