شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی شهید قائد افضلی شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی
امروز پنجشنبه، ۸ حوت ۱۳۹۸
اساسنامه بنیاد شهید افضلی
بسم الله الرحمن الرحیم
شرایط نوین در افغانستان وارد دهمین سال آن گردیده و تغییرات گوناگونی در عرصه های مختلف پدیدار گشته است . کشوری پس از سه ده ویرانی و نابسامانی، علایم احیای مجدد را در خود احساس نموده و آهسته ولی با دشواری گامهای رو به جلو نهاده است .
با وجود برپایی اساسات یک نظام در کشور، مشکلات و معاذیر بیرونی و داخلی جدید، یکی پی دیگری رونما گردید تا مردم افغانستان، بویژه آن عده از آسیب دیدگان و مصیبت رسیدگان اصلی سالهای جنگ و آوارگی، نتوانند به صورت درست از مزایای این دستاورد های نوین بهره مند گردند ....
عبدالله فرهاد

سخن از رادمرد متفکر و مبارز انسانی است که به حق وی را می توان یکی از پیشتازان جهاد در قیام 24 حوت هرات و از جمله رهروان مکتب راستین اسلام نامید، این رادمرد راه حق معلم عبدالله جان فرهاد است که در جهت مبارزه با دشمن از همان آغاز کودتای در افغانستان و روی کار آمدن دولت کمونیستی لحظه ای نیاسود. عبدالله فرهاد فرزند ارباب رحمت الله خان در سال 1330 در محل باغ زاغان در ناحیه پنجم شهر هرات به دنیا آمد. وی تحصیلات خود را تا صنف چهاردهم دارالمعلمین عالی هرات ادامه داد و در کورس های مخصوص تربیت معلم اشتراک کرد. بعد از فراغت از تحصیل به صفت معلم در مدارس هرات آغاز به کار کرد و در مدرسه علامه صلاح الدین سلجوقی به حیث معلم ادبیات مشغول شد. وی قبل از قیام 24 حوت نقش مهمی در جهت سازماندهی این قیام به عهده داشت و به همراه دیگر قیادت های قیام 24 حوت فعالانه شرکت داشت. و بعد از قیام در چوکات شورای شهری جهاد به صفت معاون آغاز به کار کرد و به نحو احسن از عهده این کار برآمد.
سرانجام او در سن 29 سالگی در ماه جوزای 1359 در قریه ترکان هرات به شهادت رسید.

لوای حق؛ حوت 1367 ؛ صص 42-41.