شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی شهید قائد افضلی شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی
امروز سه شنبه، ۲۹ دلو ۱۳۹۸
اساسنامه بنیاد شهید افضلی
بسم الله الرحمن الرحیم
شرایط نوین در افغانستان وارد دهمین سال آن گردیده و تغییرات گوناگونی در عرصه های مختلف پدیدار گشته است . کشوری پس از سه ده ویرانی و نابسامانی، علایم احیای مجدد را در خود احساس نموده و آهسته ولی با دشواری گامهای رو به جلو نهاده است .
با وجود برپایی اساسات یک نظام در کشور، مشکلات و معاذیر بیرونی و داخلی جدید، یکی پی دیگری رونما گردید تا مردم افغانستان، بویژه آن عده از آسیب دیدگان و مصیبت رسیدگان اصلی سالهای جنگ و آوارگی، نتوانند به صورت درست از مزایای این دستاورد های نوین بهره مند گردند ....
عبدالواحد عظیمی

عبدالواحد عظیمی فرزند عبدالقادر در سال 1344 در شهر هرات به دنیا آمد. موصوف مکتب را تا صنف هشتم ادامه داد. او از آغاز قیام 24 حوت به صف جهاد پیوست و سرانجام به تاریخ 21/5/1367 در قریه عزیز رود هرات به همراه صوفی تاج محمد قادری و دو تن دیگر از مجاهدین به شهادت رسید.

لوای حق، سال اول، شماره یازدهم، ص 28