شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی شهید قائد افضلی شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی
امروز سه شنبه، ۱۹ حمل ۱۳۹۹
اساسنامه بنیاد شهید افضلی
بسم الله الرحمن الرحیم
شرایط نوین در افغانستان وارد دهمین سال آن گردیده و تغییرات گوناگونی در عرصه های مختلف پدیدار گشته است . کشوری پس از سه ده ویرانی و نابسامانی، علایم احیای مجدد را در خود احساس نموده و آهسته ولی با دشواری گامهای رو به جلو نهاده است .
با وجود برپایی اساسات یک نظام در کشور، مشکلات و معاذیر بیرونی و داخلی جدید، یکی پی دیگری رونما گردید تا مردم افغانستان، بویژه آن عده از آسیب دیدگان و مصیبت رسیدگان اصلی سالهای جنگ و آوارگی، نتوانند به صورت درست از مزایای این دستاورد های نوین بهره مند گردند ....
عیدی محمد قادری

عیدی محمد قادری فرزند گل محمد قادری در سال 1342 در کبابیان (عقاب) ولسوالی انجیل به دنیا آمد. تحصیلات خود را تا صنف ششم در زادگاهش ادامه داد. وی همانند برادرش فرمانده شهید صوفی تاج محمد قادری بعد از کودتای هفت ثور به مبارزه در برابر متجاوزین کشور قد علم کرد و همچنان بعد از قیام تاریخی بیست و چهارم حوت هرات در مقابل متجاوزان به نبرد و ستیر برخاست و در کنار برادر قهرمان خویش به جهاد مسلحانه ادامه داد. وی در طول ده سال جهاد مسلحانه محبوبیت فوق العاده در میان افرادش کسب کرده بود و نفوذ اخلاقی او در دوستانش نهایت جلب می کرد. سرانجام او در یک نبرد نابرابر به همراه صوفی تاج محمد و دو تن دیگر از مجاهدین به تاریخ 21/5/1367 به شهادت رسید.

لوای حق، سال اول، شماره دهم، اسد 1367، ص 25