شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی شهید قائد افضلی شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی
امروز پنجشنبه، ۸ حوت ۱۳۹۸
اساسنامه بنیاد شهید افضلی
بسم الله الرحمن الرحیم
شرایط نوین در افغانستان وارد دهمین سال آن گردیده و تغییرات گوناگونی در عرصه های مختلف پدیدار گشته است . کشوری پس از سه ده ویرانی و نابسامانی، علایم احیای مجدد را در خود احساس نموده و آهسته ولی با دشواری گامهای رو به جلو نهاده است .
با وجود برپایی اساسات یک نظام در کشور، مشکلات و معاذیر بیرونی و داخلی جدید، یکی پی دیگری رونما گردید تا مردم افغانستان، بویژه آن عده از آسیب دیدگان و مصیبت رسیدگان اصلی سالهای جنگ و آوارگی، نتوانند به صورت درست از مزایای این دستاورد های نوین بهره مند گردند ....
فرمانده شهید عبدالسلام حیدری

فرمانده شهید عبدالسلام حیدری در سال 1334 در روستای غنجان ولسوالی غوریان به دنیا آمد. موصوف پس از شمولیت به مکتب در سال 1352 تحصیلات خود را در لیسۀ غوریان به پایان رسانید و جهت تکمیل تحصیلات به کابل رفت. او در سال 1356 از دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل فراغت یافت و پس از شش ماه خدمت عسکری به حیث سارنوال در والسوالی بغران ولایت هلمند به مدت یک سال ایفای وظیفه نمود. شهید حیدری سپس به حیث سارنوال در ولسوالی غوریان مقرر شد. این تقرر او که همزمان بود با روی کار آمدن حکومت کمونیستی در افغانستان دیری به طول نیانجامید که وی همراه با مردم مسلمان و مجاهد خود در مقابل اشغالگران میهن ایستاد و وظیفه را ترک کرد.

ایشان از سال 1358 تا 1360 را به عنوان معاون دفتر حزب جمعیت اسلامی افغانستان در تهران ایفای وظیفه کرده و در سال 1360 به جهاد مسلحانه روی آورد و با تأسیس جبهه‌ای با نام «جبهۀ سیدجمال‌الدین» به مرکزیت غوریان به یاری دیگر برادران مجاهد پرداخت. شهید حیدری و نیروهای تحت امرش در سال 1365 با جبهات شهید حفیظ‌الله افضلی یک‌جا شدند. شهید حیدری در سال 1365 ازدواج کرد و حاصل این پیوند برای او دو فرزند بود. او سرانجام در 12 سرطان 1367 در نوار مرز غوریان به شهادت رسید. دو برادر فرمانده حیدری با نام‌های عبدالعزیز حیدری و غلام‌محبوب حیدری نیز در راه آزادی کشور و مبارزه با دشمنان آن جان‌های خود را از دست دادند. روحشان شاد و یادشان گرامی باد.