شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی شهید قائد افضلی شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی
امروز پنجشنبه، ۱۴ حمل ۱۳۹۹
اساسنامه بنیاد شهید افضلی
بسم الله الرحمن الرحیم
شرایط نوین در افغانستان وارد دهمین سال آن گردیده و تغییرات گوناگونی در عرصه های مختلف پدیدار گشته است . کشوری پس از سه ده ویرانی و نابسامانی، علایم احیای مجدد را در خود احساس نموده و آهسته ولی با دشواری گامهای رو به جلو نهاده است .
با وجود برپایی اساسات یک نظام در کشور، مشکلات و معاذیر بیرونی و داخلی جدید، یکی پی دیگری رونما گردید تا مردم افغانستان، بویژه آن عده از آسیب دیدگان و مصیبت رسیدگان اصلی سالهای جنگ و آوارگی، نتوانند به صورت درست از مزایای این دستاورد های نوین بهره مند گردند ....
فرمانده صوفی محمود تیورگی

فرمانده صوفی محمود تیورگی فرماندهی سه گروپ از گروپ های جبهات شهید حفیظ الله افضلی را در ولایت غور به عهده داشت. او در سال 1335 در ولایت غور به دنیا آمد. در طفولیت مادر خویش را از دست داد. در هفت سالگی شامل مکتب ابتدایی سلطان خواجه محمد کنجان گردید. در سال 1347 به هرات آمد. در هنگام قیام 24 حوت به قیام کنندگان پیوست و جهاد مسلحانه را آغاز کرد. تا این که در سال 1359 در جنگ با کوبایی ها اسیر شد و یک سال بعد از زندان پل چرخی کابل آزاد شد. پس از آزادی به غور رفت و به جهاد خویش ادامه داد. در سال 1362 همراه با خانواده خود به ایران هجرت کرد و به حزب جمعیت اسلامی افغانستان پیوست. در سال 1364 در ولایت هرات به جبهات شهید حفیظ الله افضلی پیوست تا این که به تاریخ 29/1/1367 به اثر انفجار مین کار گذاشته شده در کمند سرای نو به شهادت رسید.

لوای حق؛ حوت 1367؛ صص 43-42.