شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی شهید قائد افضلی شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی
امروز پنجشنبه، ۸ حوت ۱۳۹۸
اساسنامه بنیاد شهید افضلی
بسم الله الرحمن الرحیم
شرایط نوین در افغانستان وارد دهمین سال آن گردیده و تغییرات گوناگونی در عرصه های مختلف پدیدار گشته است . کشوری پس از سه ده ویرانی و نابسامانی، علایم احیای مجدد را در خود احساس نموده و آهسته ولی با دشواری گامهای رو به جلو نهاده است .
با وجود برپایی اساسات یک نظام در کشور، مشکلات و معاذیر بیرونی و داخلی جدید، یکی پی دیگری رونما گردید تا مردم افغانستان، بویژه آن عده از آسیب دیدگان و مصیبت رسیدگان اصلی سالهای جنگ و آوارگی، نتوانند به صورت درست از مزایای این دستاورد های نوین بهره مند گردند ....
فقیراحمد نبی

faqirahmad

فقیراحمد نبی فرزند حاجی غلام صدیق در سال 1343 خورشیدی در قریه قیسان ولسوالی غوریان ولایت هرات به دنیا آمد. دوران کودکی خود را تحت تربیه پدر بزرگوارش که خود استاد مدرسه و مربی با تجربه و آگاهی بود گذراند. به سن هفت سالگی جهت فراگیری تعلیمات رسمی وارد مدرسه ابتدایی غوریان گردید. نبوغ، ذکاوت و اخلاقی که بعدا او را مردی مجاهد و شجاع تربیه نمود از همان وهله اول در سیمایش به خوبی نمایان بود بعد از تکمیل دوره ابتدایی برای ادامه تحصیلات به لیسه صنایع شهر هرات شامل گردید. او از جریانات موجود کشور خویش رنج می برد و آثار مبارزه با دردهای اجتماعی در وی با گذشت زمان قوی تر می گردید.  فقیراحمد در صنف یازدهم مشغول تعلیم بود که کشور مورد اشغال دشمن قرار گرفت. او که فرصت را بیش از دیگران به جهاد مسلحانه غنیمت می شمرد دیگر محیط مدرسه برایش تنگ بود. در دوران بهار زندگی اش راه سنگر را پیش گرفت و زیر نظر مامای خود قائد شهید صفی الله افضلی نخست در گروپ های چریکی داخل شهری و سپس در جبهات منظم جهاد شرکت نمود.

فرمانده فقیراحمد نبی که از سرمایه عظیم اخلاق، شجاعت و تدبیر برخوردار بود، به خوبی توانست نبوغ جهادی اش را به دیگران به اثبات برساند. قائد شهید افضلی او را به عنوان یکی از فرماندهان جبهات مربوطه خویش برگزید. او در پایگاه های جهادی غوریان،  شهر هرات، کشک، گلران، اوبه و زنده جان عملیات های زیادی بر ضد دشمنان کشور انجام داد. تدبیرش در جنگ های چریکی آن چنان بود که در جنگ های جبهه ای. در جنگ های شهری و دشت های هموار اندوخته های جنگی اش او را فرماندهی مشهور ساخته بود. همچنان که کار آگاهی اش در سنگرهای کوهی او را بر دیگر فرماندهان امتیاز بخشیده بود.

شهید فقیراحمد نبی دو سال به حیث فرمانده آزموده جنگ های رزمی که روس ها تهاجم بیشتر در انسداد مرزهای هرات داشتند، به حیث فرمانده پایگاه سوق الجیشی کاکری ایفای وظیفه نمود، تجربیات جنگی و سن جوان و اخلاق در خور ستایش آن وی را از موفق ترین چهره های جهاد در برابر محاصره های مستمر دشمن در مرز ساخته بود. آن گاه که فشار جنگ ناشی از شکست های متواتر دشمن روسی در مناطق مرزی کم می شود و حملات تهاجمی روس ها بالای قرارگاه ها و جبهات اطراف شهر هرات شدت پیدا می کند، به حسب تقاضای مه مجاهدین، وی از طرف قائد شهید صفی الله افضلی به صفت فرمانده عمومی عملیاتی جبهات شهید حفیظ الله افضلی معرفی می گردد.

بالاخره در محاصره بزرگ دشمن در رمضان سال 1366 در غرب شهر هرات در محاصره برامان با فرماندهی باثبات خود، بعد از کشتن بیش از یکصد و بیست نفر سرباز و افسر روسی و ارتش مزدور و انهدام پنج دستگاه تانک زرهی خود نیز خلعت زیبای شهادت به تن نموده و به خیل شهدای عزیز اسلام به تاریخ 31/2/1366 در هنگامی که روزه داشت پیوست.

به نقل از مطلب «فرمانده شهید فقیر احمد نبی چهره همیشه درخشان جهاد؛ لوای حق؛ سال اول؛ شماره هفتم؛ ثور 1367؛ صص 29-28.