شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی شهید قائد افضلی شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی
امروز پنجشنبه، ۱۴ حمل ۱۳۹۹
اساسنامه بنیاد شهید افضلی
بسم الله الرحمن الرحیم
شرایط نوین در افغانستان وارد دهمین سال آن گردیده و تغییرات گوناگونی در عرصه های مختلف پدیدار گشته است . کشوری پس از سه ده ویرانی و نابسامانی، علایم احیای مجدد را در خود احساس نموده و آهسته ولی با دشواری گامهای رو به جلو نهاده است .
با وجود برپایی اساسات یک نظام در کشور، مشکلات و معاذیر بیرونی و داخلی جدید، یکی پی دیگری رونما گردید تا مردم افغانستان، بویژه آن عده از آسیب دیدگان و مصیبت رسیدگان اصلی سالهای جنگ و آوارگی، نتوانند به صورت درست از مزایای این دستاورد های نوین بهره مند گردند ....
لوای حق

کمال الدین فزند فرهاد در قریه کشکک به دنیا آمد. در جبهه جمال الدین کشکک. سرانجام در 5/10/1368 توسط مین کارگذاشته شده به شهادت رسید.

عبدالغفور فرزند لعل محمد قریه کشکک. در برج سنبله 1367 در راه بندی به شهادت رسید.

عیدی گل فرزند پیرمحمد قریه کشکک. در 1/4/1368 در یک رویارویی به شهادت رسید.

خداداد فرزند هاشم قریه کشکک. در برج سنبله 1368 در یک رویارویی در کشکک به شهادت رسید.

عبدالحکیم فرزند عبدالباقی قریه کشکک. در 1/4/1368 در یک رویارویی به شهادت رسید.

محمد معروف فرزند شهنواز قریه کشکک. در 1/4/1368 رویارویی به شهادت رسید.

نوراحمد فرزند جلال در قریه کاریزک قلعه کاه ولایت فراه به دنیا آمد. وی چهار سال در کندک اول غند عبدالمجید شهید تحت قیادت عبدالرشید خیرخواه به جهاد مسلحانه پرداخت. او در 1362 به شهادت رسید.
لوای حق؛ ثور 1369؛ صص 38-35