شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی شهید قائد افضلی شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی
امروز سه شنبه، ۱۹ حمل ۱۳۹۹
اساسنامه بنیاد شهید افضلی
بسم الله الرحمن الرحیم
شرایط نوین در افغانستان وارد دهمین سال آن گردیده و تغییرات گوناگونی در عرصه های مختلف پدیدار گشته است . کشوری پس از سه ده ویرانی و نابسامانی، علایم احیای مجدد را در خود احساس نموده و آهسته ولی با دشواری گامهای رو به جلو نهاده است .
با وجود برپایی اساسات یک نظام در کشور، مشکلات و معاذیر بیرونی و داخلی جدید، یکی پی دیگری رونما گردید تا مردم افغانستان، بویژه آن عده از آسیب دیدگان و مصیبت رسیدگان اصلی سالهای جنگ و آوارگی، نتوانند به صورت درست از مزایای این دستاورد های نوین بهره مند گردند ....
محمدابراهیم یکتاپرست

محمدابراهیم یکتاپرست مشهور به ابراهیم لنگ به سال 1343 در قریه کبابیان ولسوالی انجیل دیده به دنیا گشود. پس از آغاز جهاد و تجاوز شوروی به کشور به صف جهاد پیوست و در این راه 12 مرتبه زخمی شد و یک چشم و یک کلیه خود را در این راه از دست داد یک پایش نیز به اثر اصابت مرمی شکسته و کوتاه شده بود و می لنگید. در حالی که مشکلات فوق هر کدام به تنهایی کافی بود که او را از جهاد مسلحانه باز دارد اما ابراهیم با وجود همه آن مشکلات زندگی دور از سنگر را انتخاب نکرد. و باری به اسارت دشمن درآمد و چند سال را در زندان های دشمن با تحمل انواع شکنجه سپری کرد. این رادمرد سرانجام در یک نبرد رویاروی در جراین فتح پایگاه دشمن در قریه ملک شاهی ولسوالی انجیل به تاریخ 18/3/1370 به شهادت رسید.
لوای حق، سال چهارم، شماره هشتم، جدی 1370، ص 43