شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی شهید قائد افضلی شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی
امروز سه شنبه، ۱۹ حمل ۱۳۹۹
اساسنامه بنیاد شهید افضلی
بسم الله الرحمن الرحیم
شرایط نوین در افغانستان وارد دهمین سال آن گردیده و تغییرات گوناگونی در عرصه های مختلف پدیدار گشته است . کشوری پس از سه ده ویرانی و نابسامانی، علایم احیای مجدد را در خود احساس نموده و آهسته ولی با دشواری گامهای رو به جلو نهاده است .
با وجود برپایی اساسات یک نظام در کشور، مشکلات و معاذیر بیرونی و داخلی جدید، یکی پی دیگری رونما گردید تا مردم افغانستان، بویژه آن عده از آسیب دیدگان و مصیبت رسیدگان اصلی سالهای جنگ و آوارگی، نتوانند به صورت درست از مزایای این دستاورد های نوین بهره مند گردند ....
محمد اسماعیل یکتاپرست

محمد اسماعیل یکتاپرست در سال 1346 در قریه کبابیان به دنیا آمد و همپا با برادرش محمد ابراهیم یکتاپرست به صف جهاد پیوست. او باری شدیدا مجروح شد و به محض این که اندکی حالش بهبود یافت دوباره به سنگر برگشت و در نهایت 24 روز پس از شهادت برادرش فرمانده محمد ابراهیم یکتاپرست در یک کمین با یک تن از همسنگرانش به نام عبدالستار کشک اسحاقی به شهادت رسید.

لوای حق، سال چهارم، شماره هشتم، جدی 1370، ص 44