شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی شهید قائد افضلی شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی
امروز سه شنبه، ۱۹ حمل ۱۳۹۹
اساسنامه بنیاد شهید افضلی
بسم الله الرحمن الرحیم
شرایط نوین در افغانستان وارد دهمین سال آن گردیده و تغییرات گوناگونی در عرصه های مختلف پدیدار گشته است . کشوری پس از سه ده ویرانی و نابسامانی، علایم احیای مجدد را در خود احساس نموده و آهسته ولی با دشواری گامهای رو به جلو نهاده است .
با وجود برپایی اساسات یک نظام در کشور، مشکلات و معاذیر بیرونی و داخلی جدید، یکی پی دیگری رونما گردید تا مردم افغانستان، بویژه آن عده از آسیب دیدگان و مصیبت رسیدگان اصلی سالهای جنگ و آوارگی، نتوانند به صورت درست از مزایای این دستاورد های نوین بهره مند گردند ....
آفتابا هر کجا خواهی بتاب – عبدالکریم تمنا

ای دریغ آن مرد کارآگاه رفت
قهرمان ما صفی¬الله رفت
آن جوانمرد صداقت کار نیست
یکه تاز صحنة پیکار نیست
خاطر ما از غمش شد داغدار
کرد ما را ماتم او سوگوار
افضلی فرزانه مرد راد بود
در چریکی زبده و استاد بود
سالها با دشمنان پیکار کرد
بر تزاران کار را دشوار کرد
نظم نو بخشید در جنگ هرات
تا فزاید رزم جویان را ثبات
افضلی گر اندک و کوتاه زیست
پرثمر زیست وصفی الله زیست
افضلی روشنگر ممتاز بود
پای تا سر عشق و سوز و ساز بود
ای شهید راه حق- حق یار تست
خلق ممنون تو و ایثار تست
بود عزمت آهنین و استوار
داشتی چون کوه تمکین و وقار
در میان ما کنون گر نیستی
با رفیقان گر به سنگر نیستی
دوستان، یاران، عزیزان، همرهان
شیر مردان، آگهان، دریا دلان
سنگر اسلام را دارند پاس
پر تلاش و با شکوه و بی هراس
ای ز رنگ خون تورنگ جهاد
رزمگاهت هفت اورنگ جهاد
ای نموده طی ره معراج عشق
ازشهادت بر سر تو تاج عشق
رخت بسته از دیار خاکیان
جا گرفته در صف افلاکیان
در جوار حق بود ماوای تو
در بهشت جاودانی جای تو
ای شهید از ما اگر گشتی جدا
از فروغت میرسد جان را جلا
دور رو نزدیکی ندارد آفتاب
آفتابا هرکجا خواهی بتاب