شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی شهید قائد افضلی شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی
امروز سه شنبه، ۱۹ حمل ۱۳۹۹
اساسنامه بنیاد شهید افضلی
بسم الله الرحمن الرحیم
شرایط نوین در افغانستان وارد دهمین سال آن گردیده و تغییرات گوناگونی در عرصه های مختلف پدیدار گشته است . کشوری پس از سه ده ویرانی و نابسامانی، علایم احیای مجدد را در خود احساس نموده و آهسته ولی با دشواری گامهای رو به جلو نهاده است .
با وجود برپایی اساسات یک نظام در کشور، مشکلات و معاذیر بیرونی و داخلی جدید، یکی پی دیگری رونما گردید تا مردم افغانستان، بویژه آن عده از آسیب دیدگان و مصیبت رسیدگان اصلی سالهای جنگ و آوارگی، نتوانند به صورت درست از مزایای این دستاورد های نوین بهره مند گردند ....
نگاهی بر تصویر قائد شهید صفی الله افضلی – عبدالله «خادم» دره گی

رفتی و نقش روی تو بر لوح سینه ماند
رفتی و داغ تو به دلی غمکشیده ماند
رفتی و قامتی پدری پیر از غمت
تا انتهای عمر بداغت خمیده ماند
رفتی پدر بداغ تو یعقوب خفت همیش
صبر اختیار و گوشه عزلت خزیده ماند
رفتی و دختران تو با چشم اشکبار
اشکش روان بدامن مادر چکیده ماند
رفتی مجاهدین تو هر گوشه و کنار
چشمان به انتظار تو گویا کشیده ماند
هرکس ترور ز مرگ ترا ناگهان شنید
قلبش طپید و رنگ ز رویش پریده ماند
رفتی نهال آرزویت در بهار عمر
باری شکوفه کرد و ثمر را نچیده ماند
رفتی و دوستان تو هنگام رفتنت
با تو وداع نکرده و رویت ندیده ماند
خادم به مرگ تو شده دلخسته و فگار
این زندگی چو زهر به کامش چشیده ماند