شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی شهید قائد افضلی شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی
امروز پنجشنبه، ۱۴ حمل ۱۳۹۹
اساسنامه بنیاد شهید افضلی
بسم الله الرحمن الرحیم
شرایط نوین در افغانستان وارد دهمین سال آن گردیده و تغییرات گوناگونی در عرصه های مختلف پدیدار گشته است . کشوری پس از سه ده ویرانی و نابسامانی، علایم احیای مجدد را در خود احساس نموده و آهسته ولی با دشواری گامهای رو به جلو نهاده است .
با وجود برپایی اساسات یک نظام در کشور، مشکلات و معاذیر بیرونی و داخلی جدید، یکی پی دیگری رونما گردید تا مردم افغانستان، بویژه آن عده از آسیب دیدگان و مصیبت رسیدگان اصلی سالهای جنگ و آوارگی، نتوانند به صورت درست از مزایای این دستاورد های نوین بهره مند گردند ....
شه مردان صفی الله – عبدالله خاموش هروی

شدی غرقه بخون در کشور ایران صفی الله
شده اندر قفایت دیده ها گریان صفی الله
برفتی لیک راهت را به مردی رهسپار هستیم
که راهت راه مردی هاست و هم ایمان صفی الله
بنازم همتت را کز دل هر سنگ و هر وادی
زخونت گشته برپا هر طرف طوفان صفی الله
نه یک سال و دو سالی، بل به عمر انقلاب ما
نمودی روز و شب در هر طرف جولان صفی الله
از آن دم کز چریکی راه خود آغاز بنمودی
نمودی خانه کفر و ستم ویران صفی الله
و تا این دم که بودی قائد و فرمانده جمله
توکردی با شهادت جمله را نالان صفی الله
بنازم همتت را کز ره ایمان نگردیدی
به رزمی صادقانه در رۀ قرآن صفی الله
حفیظ الله چو رسم نیکمردان ساز بنموده
برفته در رهش شیری چو افضل جان صفی الله
جمال ناصر و قاسم جان، عتیق وهم فقیر احمد
وصدها همچو نعمت جان درین میدان صفی الله
چو میر احمد و رحمانی و چون معروف در سنگر
که ثابت کرده اند حماسه ایمان صفی الله
بسی نفرین و لعنت بر وجود آنکه از پستی
به نامردی زده بر پیکرت، پیکان صفی الله
به خونتان قسم تا جان همی اندر بدن داریم
همی باشیم ز بهر تو چو سربازان صفی الله
بزی در خلد رضوان، زنده جاوید می¬باشی
که پروردی چو خود ده¬ها ز جانبازان صفی الله
خدایا با طفیل کلمۀ توحید روح افزا
بیاور وحدتی در کشور افغان صفی الله
بود تقدیم از خاموش محزون بر وجود تو
درد و رحمت و این عهد و این پیمان صفی الله
که تا جان در بدن هم قطرۀ خونی بکف دارم
نگردم از رهت هرگز شه مردان صفی الله