شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی شهید قائد افضلی شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی
امروز سه شنبه، ۱۹ حمل ۱۳۹۹
اساسنامه بنیاد شهید افضلی
بسم الله الرحمن الرحیم
شرایط نوین در افغانستان وارد دهمین سال آن گردیده و تغییرات گوناگونی در عرصه های مختلف پدیدار گشته است . کشوری پس از سه ده ویرانی و نابسامانی، علایم احیای مجدد را در خود احساس نموده و آهسته ولی با دشواری گامهای رو به جلو نهاده است .
با وجود برپایی اساسات یک نظام در کشور، مشکلات و معاذیر بیرونی و داخلی جدید، یکی پی دیگری رونما گردید تا مردم افغانستان، بویژه آن عده از آسیب دیدگان و مصیبت رسیدگان اصلی سالهای جنگ و آوارگی، نتوانند به صورت درست از مزایای این دستاورد های نوین بهره مند گردند ....
کوکب رخشنده – سید عزیز الرحمن از ولایت تخار

خبر از کوکب رخشنده دلها آید
سحر از جلوه آن نرگس رعنا آید
ناخن لعل ز اشک، مژه ای رنگین است
گوهر از تنگدلی از دل دریا آید
خبر آرند که شیری ز میان شیران
در غمش احمد (ص) و ابراهیم و موسی آید
به قدومش همه جا عرش مزین کردند
که صفی دیگری در طلب ما آید
مجلس عرش نشینان تهی از زمزمه نیست
شنو این نکته که از عالم بالا آید
بلبلان خامه نوازند ز خاموشی گل
تا که آن نکهت پارینه به ماوا آید
ای که در لجه خون قامت و کاکل شستی
تا عبیری به گره در نظر ما آيد
انجمن باز، به سوگ تو زند محفل اشک
تا که این کیفیت رفته به مینا آید
طفلکان لعل لب، وخنده به رخسار کشند
مادران مژده دهان اند که بابا آید
آسمان گریه به دامان زمین می¬بارد
که تن پاره و پرخون تر آقا آید
پنجه ناز ادب از رخ گل خواب بشست
چهره بگشا نفس از بیشه خرما آید
پرده قلب همه پوشش قلبش بادا
که زهر قطره خونش زر سارا آید
افضلی ها همگی گرد بر و یار بجاست
لرزه بر جان عدو از دل سینا آید
گر صفیی ز عزیزان وطن در خون خفت
صد کفن پوش دیگر عالم و ملا آید
ملتا! فخر، سر موی تو می افشارد
فجر دیرینه ما از شب یلدا آید
شیری از شهر هرات دست ستمگر بشکست
تا نسیم سحر از طره سودا آید
روسیه خرمن ماگر بزد آتش- اما
سیل بنیاد کن از قله بابا آید
لاله زاران شهیدان همه در جوش و خروش
که به حوران خبر از لذت صهبا آید
صبر و توفیق به این توده عطا کن یارب
تا پی وحدت، خود انجمن آرا آید
ریشۀ سنبل ما صد گل دیگر دارد
صد حسین دیگر از دامن زهرا آید