شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی شهید قائد افضلی شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی
امروز پنجشنبه، ۱۴ حمل ۱۳۹۹
اساسنامه بنیاد شهید افضلی
بسم الله الرحمن الرحیم
شرایط نوین در افغانستان وارد دهمین سال آن گردیده و تغییرات گوناگونی در عرصه های مختلف پدیدار گشته است . کشوری پس از سه ده ویرانی و نابسامانی، علایم احیای مجدد را در خود احساس نموده و آهسته ولی با دشواری گامهای رو به جلو نهاده است .
با وجود برپایی اساسات یک نظام در کشور، مشکلات و معاذیر بیرونی و داخلی جدید، یکی پی دیگری رونما گردید تا مردم افغانستان، بویژه آن عده از آسیب دیدگان و مصیبت رسیدگان اصلی سالهای جنگ و آوارگی، نتوانند به صورت درست از مزایای این دستاورد های نوین بهره مند گردند ....
به شهادت پر افتخار قائد شهید صفی الله افضلی – الحاج امان الله افضلی

واحسرتا که شهره دهر از جهان برفت
آن نور چشم مردم افغانستان برفت
نامش به خط سرخ رقم شد «صفی حق»
در دفتر زمانه چو آن قهرمان برفت
غمخوار بیکسان و یتیمان و بیوه زن
خیرش رسیده بر همه کس شادمان برفت
با مردم فقیر و غریب دلنواز بود
جواد و با سخاوت و بس مهربان برفت
با کوچک و بزرگ وطن داشت الفتی
افسوس از آن که مشفق پیرو جوان برفت
با اهل خانه یک جهت و خوش گذاره بود
صد حیف از آن ندیده رخی خاندان برفت
آن یک ورا چو بوذر و مالک ستوده است
دیگر ورا چو حمزه و خالد گمان برفت
آن یک ورا مفرح قلب پریش خواند
گفتی دگر که راحت روح و روان برفت
از جمع و جوش مردم ما گشت آشکار
محبوب خلق و دوست خدا زین مکان برفت
بشنیده ام خبیثی ورا کرده است شهید
در بین راه تربت جام خون چکان برفت
ماشین سواری بوده که آنرا ترور کرد
با دو رفیق همرهی خود همزمان برفت
آنگه خبر رسیده به اقطار شهر و ده
فریاد مرد و زن همه بر کهکشان برفت
اقشار مختلف به عزا در مزار جام
خیل خیل به ناله آمد و گریه کنان برفت
آن یک گروه که حسن نظر داشت و قلب پاک
مرثیه خوان چو آمد و سینه زنان برفت
و آن تیپ دیگر از سر اخلاص و صدق دل
با جهر و حلقه آمد و غمدل چنان برفت
یارب ندانمش که ازین سوگ جانگداز
خویش را چه حالتیست ز بیگانه جان برفت
آمادگی ز اهل وطن بر جهاد حق
شد بس فغان وعده که تا آسمان برفت
سازش پذیر دشمن اسلام نبود هیچ
مردانه وار در رۀ اسلام از آن برفت
گویم حقیقتی که عیان است بر همه
بس افضلی بجاست اگر فضل شان برفت
تاریخ فوت او بحه ساب حمل زمهر
(افغان لرد) بود که با شان وشان برفت
در ختم این حدیث زما (نطقیا) درود
بر روح آن شهید کزین خاکدان برفت