شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی شهید قائد افضلی شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی
امروز سه شنبه، ۱۹ حمل ۱۳۹۹
اساسنامه بنیاد شهید افضلی
بسم الله الرحمن الرحیم
شرایط نوین در افغانستان وارد دهمین سال آن گردیده و تغییرات گوناگونی در عرصه های مختلف پدیدار گشته است . کشوری پس از سه ده ویرانی و نابسامانی، علایم احیای مجدد را در خود احساس نموده و آهسته ولی با دشواری گامهای رو به جلو نهاده است .
با وجود برپایی اساسات یک نظام در کشور، مشکلات و معاذیر بیرونی و داخلی جدید، یکی پی دیگری رونما گردید تا مردم افغانستان، بویژه آن عده از آسیب دیدگان و مصیبت رسیدگان اصلی سالهای جنگ و آوارگی، نتوانند به صورت درست از مزایای این دستاورد های نوین بهره مند گردند ....
ستیز نده ای از مصاف زمان رفت – برادر جلال فرهیخته

ستیزنده ای از مصاف زمان رفت
دلیری ز جمع ستیزندگان رفت
یکی رزم جو، مرد ایثار و پیشه
ز ناوردگاهان افغانستان رفت
دلاور یل مرصد حق و باطل
که سنگر بدش جای تا پای جان رفت
ز خونین هری شهر خون و شهادت
تنی دیگر از رزمجو دودمان رفت
ملون به خون دگر شد زمینش
به خونی که از پیکر یک جوان رفت
مزین بدو بود میدان پیکار
دریغا که آذین میدان مان رفت
صفا کیش رزمنده مردی که بودش
شهادت به راه خدا آرمان رفت
وحیدی و جان برکفی کز شهامت
ودید شهادت، مجاهد جوان رفت
یل بی بدیلی شد از رزمجویان
خصیم عظیم ستمگستران رفت
نبیلی که سنگر ندیدش ندیده
نزیل خدا گشت و بر آسمان رفت
حراست به جان کرد از سنگر خویش
به رزمندگی چون گه عنفوان رفت
رضای خدا بود بلند آرزویش
فدای همین راه شد، جاودان رفت
نیاید چو او کربلای زمان را
یکی جان بر کف چون از میان رفت
هری دوش پوشید تیره سراپا
چو از سنگرش باز یک قهرمان رفت
یگانه خدا جاش فردوس دارد!
سعیدی که نزد خدا مهمان رفت