شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی شهید قائد افضلی شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی
امروز پنجشنبه، ۱۴ حمل ۱۳۹۹
اساسنامه بنیاد شهید افضلی
بسم الله الرحمن الرحیم
شرایط نوین در افغانستان وارد دهمین سال آن گردیده و تغییرات گوناگونی در عرصه های مختلف پدیدار گشته است . کشوری پس از سه ده ویرانی و نابسامانی، علایم احیای مجدد را در خود احساس نموده و آهسته ولی با دشواری گامهای رو به جلو نهاده است .
با وجود برپایی اساسات یک نظام در کشور، مشکلات و معاذیر بیرونی و داخلی جدید، یکی پی دیگری رونما گردید تا مردم افغانستان، بویژه آن عده از آسیب دیدگان و مصیبت رسیدگان اصلی سالهای جنگ و آوارگی، نتوانند به صورت درست از مزایای این دستاورد های نوین بهره مند گردند ....
بیاد خالد زمان وابوذر دوران – خواجه ضیاءالدین جامی ازتربت جام

وادریغا کاروان سالار دوران در گذشت
خالد سنگر ز راس شیر مردان در گذشت
از میا ن اصفیاء حق صفی الله برفت
از میان افضلی ها فضل یزدان در گذشت
عالم اسلام رکنی را ز ارکانش ز دست
داد و از انسانیت یک فرد انسان در گذشت
یک ابر فرمانده اسلام در راه جهاد
یک سپه سالار رزم¬آرای میدان در گذشت
از مهاجر مرحمی قلبی مسکن شد جدا
از مهاجر وز یتیمان یک نگهبان در گذشت
از منابر بوذر غفاری دوران برفت
از مدارس یک مدیری از مدیران در گذشت
داد انصار مسلمان مونس خوبی ز دست
مصلحی از خیل اقوام مسلمان در گذشت
از بر پیران رفیق مشفق احوالپرس
قائدی و رهبری هم از جوانان در گذشت
در رۀ آزادی افغان به هجرت شد ترور
قهرمان ملت مظلوم افغان در گذشت
ناجوانمرد خبیثی ملحدی کردش شهید
بید فاع و بی سلاح در پشت فرمان در گذشت
جرم او اعلاء نام حق، گناه او جهاد
در سر اجرا دستورات قرآن در گذشت
گشت در یک آن سراسر شهر و ده غرق عزا
گوئیا از هر نفر فردی به یک آن در گذشت
بهر یک فردی ندانم این چه شور و شیون است
ما تمش از مرزهای فکر و امکان در گذشت
روز هفتم اجتماع مردم از اقضاء نقاط
در مزار شیخ جامی از هزاران در گذشت
شیخ الاسلام احمد جامی به سوگش میزبان
در جوارش ناله مردم زکیوان در گذشت
ای ذبیح حق به حق قربانی حق گشته ای
شهرت قربانیت از روز قربان در گذشت
برتو تبریک ای صفی الله که ضیف الله شدی
هرکه مهمان خدا شد از سر و جان در گذشت
ای شهید راه حق از خون پاکت جوششی
خونبهایت از همه خون شهیدان در گذشت
زنده و جاوید نزد خالق خود میهمان
او علی الظاهر زچشم کور مایان در گذشت
خوش بخواب ای نوعروس حجله رب شهید
خوش بحالت جان تو در راه جانان در گذشت
شانزده تیر، هزارو سیصد و هم شصت وشش
بین راه تایباد و جام ایران در گذشت
جامیا صد جام چون جامت بشد لبریز خون
تا عزیز چون صفی الله زمایان در گذشت