شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی شهید قائد افضلی شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی
امروز سه شنبه، ۱۹ حمل ۱۳۹۹
اساسنامه بنیاد شهید افضلی
بسم الله الرحمن الرحیم
شرایط نوین در افغانستان وارد دهمین سال آن گردیده و تغییرات گوناگونی در عرصه های مختلف پدیدار گشته است . کشوری پس از سه ده ویرانی و نابسامانی، علایم احیای مجدد را در خود احساس نموده و آهسته ولی با دشواری گامهای رو به جلو نهاده است .
با وجود برپایی اساسات یک نظام در کشور، مشکلات و معاذیر بیرونی و داخلی جدید، یکی پی دیگری رونما گردید تا مردم افغانستان، بویژه آن عده از آسیب دیدگان و مصیبت رسیدگان اصلی سالهای جنگ و آوارگی، نتوانند به صورت درست از مزایای این دستاورد های نوین بهره مند گردند ....
جناب مولوی صاحب سید محمد ( صمیم )

 در هر مجلس که با این شهید بزرگوار برمی خوردیم سخن ازوحدت و هماهنگی درمیان مجاهدین داشت و بر آن تاکید می نمود و هم چنان از آموزش های در بارهء جهاد و مبارزه یاد می کرد .

نظربه شناختی که از ایشان داشتم او به تنهائی یک امت بود ، جوانی بود که بیشترین ابعاد زندگی اش را وقف جهاد و مبارزه در راه خداوند ( ج‌ ) نمود .