شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی شهید قائد افضلی شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی
امروز سه شنبه، ۱۹ حمل ۱۳۹۹
اساسنامه بنیاد شهید افضلی
بسم الله الرحمن الرحیم
شرایط نوین در افغانستان وارد دهمین سال آن گردیده و تغییرات گوناگونی در عرصه های مختلف پدیدار گشته است . کشوری پس از سه ده ویرانی و نابسامانی، علایم احیای مجدد را در خود احساس نموده و آهسته ولی با دشواری گامهای رو به جلو نهاده است .
با وجود برپایی اساسات یک نظام در کشور، مشکلات و معاذیر بیرونی و داخلی جدید، یکی پی دیگری رونما گردید تا مردم افغانستان، بویژه آن عده از آسیب دیدگان و مصیبت رسیدگان اصلی سالهای جنگ و آوارگی، نتوانند به صورت درست از مزایای این دستاورد های نوین بهره مند گردند ....
درس اتحاد – نور الله وثوق

ای درغم توخیل دلیران گریستند
مردان روز جنگ به میدان گریستند
چشمی ندیده ام که ز داغ تو تر نشد
یاران به روز ملت افغان گریستند
ای شیر مرد عرصه میدان به یاد تو
شیران سنگر از غم هجران گریستند
بر افتخار مکتب و ملت صفی حق
این عاشقان مکتب قرآن گریستند
همسنگران درین مصیبت خونین ز درد و غم
خون دل از دو دیده فراوان گریستند
تنگ است عرصه بر سر روس زبون کنون
آنروز اگر چه جمله یاران گریستند
آموخته به ملت ما درس اتحاد
جاوید باد نام تو در عرصۀ جهاد