شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی شهید قائد افضلی شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی
امروز سه شنبه، ۱۹ حمل ۱۳۹۹
اساسنامه بنیاد شهید افضلی
بسم الله الرحمن الرحیم
شرایط نوین در افغانستان وارد دهمین سال آن گردیده و تغییرات گوناگونی در عرصه های مختلف پدیدار گشته است . کشوری پس از سه ده ویرانی و نابسامانی، علایم احیای مجدد را در خود احساس نموده و آهسته ولی با دشواری گامهای رو به جلو نهاده است .
با وجود برپایی اساسات یک نظام در کشور، مشکلات و معاذیر بیرونی و داخلی جدید، یکی پی دیگری رونما گردید تا مردم افغانستان، بویژه آن عده از آسیب دیدگان و مصیبت رسیدگان اصلی سالهای جنگ و آوارگی، نتوانند به صورت درست از مزایای این دستاورد های نوین بهره مند گردند ....
شعرها

May 18, 2013 : دیوانچه – نورالله وثوق

May 18, 2013 : بحر طویلی از عبدالهادی فایق هروی

May 18, 2013 : محمدالله افضلی – باور

May 18, 2013 : نگاهی بر تصویر قائد شهید صفی الله افضلی – عبدالله «خادم» دره گی

May 18, 2013 : صفی جایی وطن جایی – فائز

May 18, 2013 : شیر سنگرگاه

May 18, 2013 : به شهادت پر افتخار قائد شهید صفی الله افضلی – الحاج امان الله افضلی

May 18, 2013 : شه مردان صفی الله – عبدالله خاموش هروی

May 18, 2013 : تاج شهادت – احمد

May 18, 2013 : کوکب رخشنده – سید عزیز الرحمن از ولایت تخار

May 18, 2013 : ستیز نده ای از مصاف زمان رفت – برادر جلال فرهیخته

May 18, 2013 : خجسته سرور و سالار ما صفی الله – فریدون فر

May 18, 2013 : صفی الله امیر غازیانست – نور الله وثوق

May 18, 2013 : درس اتحاد – نور الله وثوق

May 18, 2013 : بیاد شادروان صفی الله افضلی – عبدالکریم «تمنا» هروی

May 18, 2013 : آفتابا هر کجا خواهی بتاب – عبدالکریم تمنا

May 18, 2013 : بیاد خالد زمان وابوذر دوران – خواجه ضیاءالدین جامی ازتربت جام

May 18, 2013 : شهید و شاهد و مشهود صفی الله افضلی – استاد سمندر غوریانی

May 18, 2013 : بیرق جنگ وجهاد ازچه نگون گردیده است – نورالله وثوق

May 15, 2013 : یاد جانباز و فداکار ذبیح الله – عبدالاحد تارشی