شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی شهید قائد افضلی شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی
امروز جمعه، ۲ حوت ۱۳۹۸
اساسنامه بنیاد شهید افضلی
بسم الله الرحمن الرحیم
شرایط نوین در افغانستان وارد دهمین سال آن گردیده و تغییرات گوناگونی در عرصه های مختلف پدیدار گشته است . کشوری پس از سه ده ویرانی و نابسامانی، علایم احیای مجدد را در خود احساس نموده و آهسته ولی با دشواری گامهای رو به جلو نهاده است .
با وجود برپایی اساسات یک نظام در کشور، مشکلات و معاذیر بیرونی و داخلی جدید، یکی پی دیگری رونما گردید تا مردم افغانستان، بویژه آن عده از آسیب دیدگان و مصیبت رسیدگان اصلی سالهای جنگ و آوارگی، نتوانند به صورت درست از مزایای این دستاورد های نوین بهره مند گردند ....
شعرها

May 18, 2013 : دیوانچه – نورالله وثوق

May 18, 2013 : بحر طویلی از عبدالهادی فایق هروی

May 18, 2013 : محمدالله افضلی – باور

May 18, 2013 : نگاهی بر تصویر قائد شهید صفی الله افضلی – عبدالله «خادم» دره گی

May 18, 2013 : صفی جایی وطن جایی – فائز

May 18, 2013 : شیر سنگرگاه

May 18, 2013 : به شهادت پر افتخار قائد شهید صفی الله افضلی – الحاج امان الله افضلی

May 18, 2013 : شه مردان صفی الله – عبدالله خاموش هروی

May 18, 2013 : تاج شهادت – احمد

May 18, 2013 : کوکب رخشنده – سید عزیز الرحمن از ولایت تخار

May 18, 2013 : ستیز نده ای از مصاف زمان رفت – برادر جلال فرهیخته

May 18, 2013 : خجسته سرور و سالار ما صفی الله – فریدون فر

May 18, 2013 : صفی الله امیر غازیانست – نور الله وثوق

May 18, 2013 : درس اتحاد – نور الله وثوق

May 18, 2013 : بیاد شادروان صفی الله افضلی – عبدالکریم «تمنا» هروی

May 18, 2013 : آفتابا هر کجا خواهی بتاب – عبدالکریم تمنا

May 18, 2013 : بیاد خالد زمان وابوذر دوران – خواجه ضیاءالدین جامی ازتربت جام

May 18, 2013 : شهید و شاهد و مشهود صفی الله افضلی – استاد سمندر غوریانی

May 18, 2013 : بیرق جنگ وجهاد ازچه نگون گردیده است – نورالله وثوق

May 15, 2013 : یاد جانباز و فداکار ذبیح الله – عبدالاحد تارشی