شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی شهید قائد افضلی شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی
امروز جمعه، ۲ حوت ۱۳۹۸
اساسنامه بنیاد شهید افضلی
بسم الله الرحمن الرحیم
شرایط نوین در افغانستان وارد دهمین سال آن گردیده و تغییرات گوناگونی در عرصه های مختلف پدیدار گشته است . کشوری پس از سه ده ویرانی و نابسامانی، علایم احیای مجدد را در خود احساس نموده و آهسته ولی با دشواری گامهای رو به جلو نهاده است .
با وجود برپایی اساسات یک نظام در کشور، مشکلات و معاذیر بیرونی و داخلی جدید، یکی پی دیگری رونما گردید تا مردم افغانستان، بویژه آن عده از آسیب دیدگان و مصیبت رسیدگان اصلی سالهای جنگ و آوارگی، نتوانند به صورت درست از مزایای این دستاورد های نوین بهره مند گردند ....
سارنوال عبدالسلام حیدری

00143

صفی الله: زیبابترین کلمه قاموس جهاد و هجرت و اتحاد

چند نکته بارز در شخصیت این مرد مومن صفی الله جان افضلی وجود داشت:

یکی این که به عنوان قوماندان در جلوی جبهه فرمانده بود و دیگر آنکه زندگی بی ریائی را میگذراند و سه دیگر آنکه توکل چراغ راه زندگی اش بود.