شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی شهید قائد افضلی شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی
امروز سه شنبه، ۱۹ حمل ۱۳۹۹
اساسنامه بنیاد شهید افضلی
بسم الله الرحمن الرحیم
شرایط نوین در افغانستان وارد دهمین سال آن گردیده و تغییرات گوناگونی در عرصه های مختلف پدیدار گشته است . کشوری پس از سه ده ویرانی و نابسامانی، علایم احیای مجدد را در خود احساس نموده و آهسته ولی با دشواری گامهای رو به جلو نهاده است .
با وجود برپایی اساسات یک نظام در کشور، مشکلات و معاذیر بیرونی و داخلی جدید، یکی پی دیگری رونما گردید تا مردم افغانستان، بویژه آن عده از آسیب دیدگان و مصیبت رسیدگان اصلی سالهای جنگ و آوارگی، نتوانند به صورت درست از مزایای این دستاورد های نوین بهره مند گردند ....
شهید قاضی سید عبدالرحیم رحمانی

00173

شهید قاضی سید عبدالرحیم رحمانی ولد مولوی سید عبدالرحمن آثم (از سلسلۀ سادات و حلقات زهد و ارشاد در افغانستان) در سال 1333 هـ ش در قریۀ نقرۀ ولسوالی انجیل هرات، در یک خانوادۀ روحانی و فاضل به دنیا آمد.

به حکم سلک خانوادگی از آغاز رشد طفولیت به حلقۀ علوم اسلامی آشنا شد. در سال 1343 شامل مدرسۀ جامع شریف هرات گردید. وی که یکی از تربیت یافتگان مکتب رسول الله (ص) و از شاگردان معنوی مولانای جامی (رح) و امام فخر رازی (رح) و سایر عرفا و مشایخ هرات بود، به خاطر استعداد فوق العادۀ خویش دوازده سال دورۀ تحصیلی مدرسۀ جامع را در ده سال تمام نمود. در بحبوحۀ جریانات سیاسی و اوج کشمکش های خیابانی و محیطی تعلیم و تربیۀ وقت، بین جوانان مسلمان از یکسو و احزاب کمونیستی از سوی دیگر، در صف جهادگران توحید (جوانان مسلمان) در بین سالهای 1348 – 1349 هـ ش درخشیدن گرفت و با وجود آزار ملحدین مقاومت نمود و از جمله سه تن معدود افرادی بود که در سال 1354 با فراغت به درجۀ ممتاز در سطح مدارس دینی کشور توانست بدون ضرورت سپری نمودن دروس فاکولتۀ شرعیات (الهیات)، امتحان خاص ورود به دورۀ ستاژ قضایی وزارت عدلیه را موفقانه سپری نماید و مستقیماً همراه با فارغان شعبۀ (فقه و قانون) فاکولتۀ شرعیات کابل وارد حلقۀ آموزش قضایی کشور گردد.

در این فرصت کوتاه (ستاژ قضایی) با وجود بار سنگین اشتغالات فکری، علایق و ارتباطات مبارزاتی و جهادیش با اعضای کدر جنبش اسلامی استحکام و عمق بیشتری پیدا کرد. وی در سال 1356 در محکمۀ تجارتی هرات به حیث قاضی مقرر شد و محیط کار خود را با جبهه بندی آشکار به صحنۀ مبارزه تبدیل نمود. با روی کار آمدن کمونیستان در ثور 1357 در افغانستان در پهلوی سنگر فکری و سیاسی، سنگر مسلحانه را نیز گرم ساخت و یکی از طراحان قیام عمومی آزادیبخش 24 حوت 1357 هرات گردید.

از این تاریخ به بعد چریک شب و معلم و قاضی روز در محکمه بود و در تشکل شورای شهری نیز نقش فعالی داشت. این شورا در عین حالی که بخش اعظم فعالیت های چریکی شهری را دنبال می کرد و فرماندهی بخش نظامی آن به عهدۀ قائد شهید صفی الله افضلی بود، در واقع تنها محور جهادی بود که استراتیژی و اکمال و سازماندهی سیاسی و فرهنگی جهاد در ولایات هرات، بادغیس و قسمت های از غور و فراه را نیز تعیین می نمود. در همین زمان آوازۀ فعالیت های قاضی شهید در آفاق محیط پیچیده و هسته های اطلاعاتی شورای شهری تشخیص دادند که موجودیت قاضی شهید در داخل ارگان های دولتی برایش خطرناک و از طرف خاد، کلاً مورد هجوم و دستگیری قرار دارد. لذا قاضی فداکار، ترک وظیفۀ رسمی نمود و به سنگر عشق خویش در جبهات شتافت و به همراه دو تن دیگر شهید مولوی لطف الله وردک و شهید سارنوال مهاجر اقدام به بررسی و انسجام مجدد کمیته های مجاهدین در منطقه نمود.

در خنثی سازی توطئه های کمونیست ها نقش به سزایی داشت، تا این که به مشورۀ قائد شهید صفی الله افضلی و صوابدید تعدادی از برادران شورای شهری، به منظور جلوگیری از ناهمگونی مراکز جهادی، تصمیم گرفتند، اقدام به تاسیس جبهۀ مستقلی به نام (جبهات شهید حفیظ الله افضلی) نمایند و قاضی شهید بودن در کنار قائد شهبد صفی الله افضلی را ارجح دانست و به طور خستگی ناپذیر و با شور و علاقۀ غیر قابل وصف برای شگوفایی جهاد و تسریع عملیات جهادی کوشا بود و به حیث معاون قائد شهید افضلی انجام وظیفه می نمود، تا این که در 16 سرطان 1365 در یک نبرد رویاروی با مزدوران روسی در محاذ اولی جنگ در منطقۀ کارته جوار شهر هرات جام شهادت نوشید.

یادش گرامی باد.