شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی شهید قائد افضلی شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی
امروز سه شنبه، ۱۹ حمل ۱۳۹۹
اساسنامه بنیاد شهید افضلی
بسم الله الرحمن الرحیم
شرایط نوین در افغانستان وارد دهمین سال آن گردیده و تغییرات گوناگونی در عرصه های مختلف پدیدار گشته است . کشوری پس از سه ده ویرانی و نابسامانی، علایم احیای مجدد را در خود احساس نموده و آهسته ولی با دشواری گامهای رو به جلو نهاده است .
با وجود برپایی اساسات یک نظام در کشور، مشکلات و معاذیر بیرونی و داخلی جدید، یکی پی دیگری رونما گردید تا مردم افغانستان، بویژه آن عده از آسیب دیدگان و مصیبت رسیدگان اصلی سالهای جنگ و آوارگی، نتوانند به صورت درست از مزایای این دستاورد های نوین بهره مند گردند ....
شیر سنگرگاه

گرهزاران گوهری آید زبحر کاینات
چون صفی الله دیگر گوهر نیاید در هرات
آفتابی بود و طالع گشت از برج شرف
سرزمین غوریان را نور داده از صفات
سرور خیل مجاهد بود از لطف و کرم
خلق او در بوستان مهر روئیده نبات
خلقیان می خواستند بتخانه سازند ملکمان
بت شکن شد در حریم لات و عزی و منات
ای صفی الله همی دانم که شد از معرفت
قلب تو آئینه دار مظهر اوصاف ذات
مرحبا ای شیر سنگر گاه قرآن مجید
کز دبیرستان معنی یافتی ورمز نکات
در منای فی سبیل الله چو قربانی شدی
حق بنامت زنده جاوید بنوشته برات
ای شهید غرقه در خون تا که باشد این جهان
از ملائک آفرین آید بتو از شش جهات
تربتت در تربت جام مشعل افروز است یقین
زانکه از گمراه شدن دادی جوانان را نجات