شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی شهید قائد افضلی شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی
امروز دوشنبه، ۱۸ حمل ۱۳۹۹
اساسنامه بنیاد شهید افضلی
بسم الله الرحمن الرحیم
شرایط نوین در افغانستان وارد دهمین سال آن گردیده و تغییرات گوناگونی در عرصه های مختلف پدیدار گشته است . کشوری پس از سه ده ویرانی و نابسامانی، علایم احیای مجدد را در خود احساس نموده و آهسته ولی با دشواری گامهای رو به جلو نهاده است .
با وجود برپایی اساسات یک نظام در کشور، مشکلات و معاذیر بیرونی و داخلی جدید، یکی پی دیگری رونما گردید تا مردم افغانستان، بویژه آن عده از آسیب دیدگان و مصیبت رسیدگان اصلی سالهای جنگ و آوارگی، نتوانند به صورت درست از مزایای این دستاورد های نوین بهره مند گردند ....
یادنامه شهدا

May 21, 2017 : شهید قاضی سید عبدالرحیم رحمانی

May 21, 2017 : فرمانده شهید عبدالسلام حیدری

May 21, 2017 : شهید محمد افضل افضلی

May 20, 2017 : فقیراحمد نبی

May 19, 2017 : شهید انجنیر میر احمد غوریانی

May 18, 2017 : شهید محمد قاسم نبی

May 16, 2017 : شهید نعمت الله افضلی

May 15, 2017 : شهید محمد معروف جامی

May 13, 2017 : عبدالله فرهاد

May 2, 2017 : شهید شیر احمد وردک

April 29, 2017 : فرمانده بسم الله

April 28, 2017 : شهید سید قاسم

April 27, 2017 : صوفی تاج محمد قادری

April 26, 2017 : شهید امین الله

April 25, 2017 : شهید بسم الله فرزند محمد جان

April 23, 2017 : خواجه محمد ایوب

April 21, 2017 : فرمانده شهید خواجه نوراحمد جامی الاحمدی

April 20, 2017 : خیرمحمد فرزند عبدالرحمن

April 19, 2017 : سید آقا هاشمی

April 10, 2017 : شیر احمد بافیض

April 1, 2017 : فرمانده صوفی محمود تیورگی

March 23, 2017 : عبدالظاهر چونگری

March 22, 2017 : شهید عبدالرئوف

March 21, 2017 : محمد اسماعیل یکتاپرست

March 21, 2017 : محمدابراهیم یکتاپرست

March 21, 2017 : عبدالرزاق جکانی

March 19, 2017 : شهید عبدالغفار

March 15, 2017 : عبدالواحد عظیمی

March 1, 2017 : عیدی محمد قادری

February 21, 2017 : شهید فرمانده غلام حیدر زنجیر شکن

February 20, 2017 : غلام ربانی

February 19, 2017 : گل احمد گزه

February 18, 2017 : گل محمد پهلوان فاریابی

January 21, 2017 : محمد نور

January 2, 2017 : لوای حق